Vize a program

PROTI ZBYTEČNÉ BYROKRACII

Mým zájmem je efektivita a prosperita každého jedince a tedy společnosti jako celku. 

Aktuální fungování byrokracie v České republice nerozvíjí možnosti každého z nás, naopak je utlačuje a decimuje svou složitostí a nesprávným fungováním. 

V této době považuji stávající systém za zastaralý a ne plně funkční.

KORUPCE

Pravda a spravedlnost jsou základní stavební kameny v budování novodobé společnosti.

Korupce se stává naprosto běžnou věcí a mým cílem je tomuto zamezit a korupci vymýtit.

Pokud dovolíme a přijmeme za samozřejmé, aby úplatky a toky špinavých peněz ničily rozvoj, dobré úmysly a logiku, nemůžeme jako společnost expandovat.

REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO STÁTNÍHO SYSTÉMU

Každý sektor naší země musí systematicky a efektivně fungovat.

Je zapotřebí jednotlivé sektory podrobit důkladné revizi.
Toto vyhodnotit a opravit chyby v systémovém fungování.

Výsledkem plošné revize je prosperita státní pokladny a hlavně zefektivnění a zjednodušení života každého z nás.

Dejte mi šanci udělat změnu!

Adresa

pro zasílání petičních archů
Josef Roušal (Krtkův svět),
K Měcholupům 777,
109 00 Praha-Měcholupy

Osobní předání

petičních archů
pokladny Krtkův svět,
K Měcholupům 777,
109 00 Praha-Měcholupy

Transparentní účet