Vyberte stránku

Program – 7 NEJ pro Českou republiku

Celý život pracuji maximálně poctivě, není mi lhostejný osud naší země a rád bych svojí další prací v Senátu, dosáhl co nejvíce ze 7 NEJ, kterými by se naše země mohla pyšnit.

7 NEJ jsou cíle, které jsem si vědom, že nejsou většinově dosažitelné, ale pokud hledíme vysoko a dojdeme například jen těsně pod pomyslný vrchol, kvalita našich životů se zajisté zlepší.”

NEJférovější

 • Cíl: Chci snížit byrokracii a administrativní zátěž pro občany i podnikatele.
 • Opatření: Posílím transparentnost veřejných zakázek a budu bojovat proti korupci.

NEJklidnější

 • Cíl: Zajistím bezpečnost a mír v naší zemi.
 • Opatření: Investuji do moderního vybavení bezpečnostních složek a zlepším jejich spolupráci. Budu se aktivně věnovat diplomatickému úsilí o mírové řešení konfliktů a prevenci terorismu.

NEJzdravější

 • Cíl: Zajistím dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro všechny občany.
 • Opatření: Podpořím prevenci a investice do moderních technologií a léčebných postupů.

NEJvíce prosperující

 • Cíl: Chci podpořit ekonomický růst a inovace.
 • Opatření: Podpořím výzkum v průmyslu a zemědělství, efektivní využívání dotací a investice do infrastruktury.

NEJvzdělanější

 • Cíl: Zvýším úroveň vzdělání a podporu vědy.
 • Opatření: Investuji do školství, vědy a výzkumu. Podpořím celoživotní vzdělávání a digitální gramotnost.

NEJpracovitější

 • Cíl: Vytvořím pracovní místa a podpořím zaměstnanost.
 • Opatření: Podpořím vytváření pracovních míst a podnikání. Budu se zasazovat o sociální systém, který pomáhá těm, kteří to potřebují.

NEJkulturnější

 • Cíl: Podpořím kulturní a sportovní život.
 • Opatření: Podpořím sport, umění a kulturní akce. Investuji do sportovních zařízení a kulturních institucí.

Jak dosáhnout vizí 7 NEJ?

Komunikace

 • Budu aktivně komunikovat s občany, organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Nasloucháním jejich potřebám a problémům najdu efektivní řešení.

Zaměření na konkrétní témata

 • Omezím byrokracii a korupci, což jsou klíčová témata k řešení velké části problémů ČR.
 • Najdu spojence a budu spolupracovat s ostatními senátory na těchto tématech.
T

Legislativní práce

 • Schválím vhodné zákony a upravím stávající předpisy.
 • Pracuji na jejich prosazení a budu sledovat jejich implementaci.

Lobbování

 • Aktivně oslovím kolegy, vládní úředníky a další relevantní osoby.
 • Budu argumentovat pro své návrhy a hledat podporu.

Sledování výsledků

 • Budu měřit úspěchy a sledovat, jak výsledná práce ovlivňuje občany.
 • Zůstanu flexibilní a připravený reagovat na aktuální události.
R

Zodpovědnost

 • Dodržím své sliby a budu pracovat na jejich naplnění.
 • Budu transparentní a odpovědný vůči voličům.